Проекти

Проект „Добрите практики на провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на туризма

Участници

Водеща организация: БАТА

Партньори: Община Ямбол, Регионална провинция Катания, Италия

Договарящ орган: Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, МРРБ

ee