Проекти

Проектът „Добрите практики на провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на туризма