забравена парола

Членство в БАТА

Десет причини да бъдете член на БАТА!

 1. Вие ще получите престижа да членувате в най-голямата и с 22-годишна история представителна национална асоциация на туроператори и туристически агенти.
 2. Вашите интереси ще бъдат национално представени и защитени чрез взаимодействие със структурите на държавната и местната власт; лобиране за промяна на законодателството; съдействие за предотвратяване на нелоялна конкуренция или разрешаване на проблеми с некоректни партньори.
 3. Ще получите отстъпка, ако сключите договор зазастраховка "Отговорностнатуроператора", съгласно чл. 97 от Закона за туризма, чрез нас.
 4. Ще получавате редовно актуална информация, свързана с туризма в национален и международен аспект, чрез сайта и информационния бюлетин на БАТА.
 5. Профилът на Вашата фирма ще бъде представен на сайта и в годишния каталог на БАТА, разпространяван на туристически изложения и форуми.
 6. Вашите координати ще бъдат предоставяни на чуждестранни партньори, заинтересовани фирми и граждани; чуждестранни посолства и консулства в София; организатори на международни туристически борси у нас и в чужбина; български представителства в чужбина.
 7. Ще имате възможност да участвате в постоянните и временни работни комисии на БАТА при решаването на конкретни проблеми.
 8. Ще получавате актуални оферти от български и чуждестранни фирми или партньори; информация за предстоящи туристически изложения и др.
 9. Ще имате възможност при интерес и желание от Ваша страна да бъдете включвани във форуми и дейности на организации, в които БАТА членува или поддържа взаимодействие, при преференциални условия.
 10. Ще получавате нашето съдействие за установяване на контакти и разрешаване на конкретни проблеми с държавната администрация.

Какво очакваме от Вас?

 • Да спазвате Устава и ценностите на БАТА (чл. 6–чл. 13 от Устава и Етичен кодекс).
 • Да получаваме Вашето мнение и предложения по конкретни въпроси.
 • Да имате личен принос към развитието и укрепването на нашата организация.

Как да станете член на БАТА?

Изпратете в Секретариата на БАТА:

 1. Заявление до Управителния съвет (примерен текст можете да изтеглите от тук);
 2. Копия от: БУЛСТАТ; Удостоверението за регистрация на туристическата й дейност; Копие от сключения договор за застраховка по чл.97, ал.1 от Закона за туризма.
 3. Презентация на фирмата с нейния профил;
 4. Автобиография на управителя на фирмата.
 • В едномесечен срок от постъпването на молбата Управителният съвет ще я разгледа и ще бъдете уведомени за решението.
 • При положително решение на УС трябва да преведете годишния членски внос.

Така Вие ставате член на БАТА!